Werkwijze

Intake

Het eerste gesprek duurt drie kwartier. Samen kijken we naar de hulpvraag die je stelt. Met gebruik van vragenlijsten of psychologische tests proberen we je problemen en de mogelijke oorzaken goed in beeld te krijgen. We bepalen wat het gewenste doel van de behandeling zal zijn en welke therapievorm het best bij jou past. Met jouw deskundigheid over je eigen persoon en onze vakkennis als therapeut gaan we ervoor om samen het gestelde doel te bereiken.

 

Een eerste gesprek kan meestal binnen drie weken plaats vinden. We streven er uiteraard naar om de wachttijd zo beperkt mogelijk te houden. Kijk voor de huidige wachttijd bij ‘Regeling wachttijden’ hieronder.

Consult

Een consult duurt altijd drie kwartier. Aan het begin van de behandeling plannen we wekelijks of tweewekelijks een afspraak, later worden de gesprekken meer gespreid.

Telefonisch spreekuur

Op maandag, donderdag en vrijdag zijn wij van 13.00 uur tot 13.30 uur bereikbaar voor een gesprek. Telefoonnummer 06 51 26 25 60.
In vakantieperiodes is vrijwel altijd een van de psychologen beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. Zo nodig neemt deze ook waar bij spoedgevallen. Uiteraard is het in geval van crisis het beste om eerst contact op te nemen met je huisarts

Afspraken afzeggen

Ben je verhinderd? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dit kan op elk tijdstip van de dag: per mail, telefoon of voicemail, ook ‘s avonds en in het weekend.
Zou de afspraak al binnen 24 uur plaatsvinden, dan brengen wij het consult in rekening. Op zo’n korte termijn kunnen we de gereserveerde afspraaktijd niet meer invullen.

Dossier en privacy

We stellen een persoonlijk dossier op van elke behandeling. Daarin leggen we alle belangrijke gegevens over de behandeling vast. Wij zullen om je schriftelijke toestemming vragen voor overleg met je huisarts, om dit dossier in de basis al goed te kunnen beschrijven. Wil je dit niet, dan doen we dit niet. Aan anderen, zoals Arbo-artsen, wordt eveneens alleen informatie verstrekt na je uitdrukkelijke toestemming.

 

Je hebt recht op inzage in je dossier en je hebt het recht om het dossier te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.
Buiten jij zelf mag alleen de psycholoog het dossier inzien. Alleen als een psycholoog binnen de psychologenpraktijk de behandeling geheel of gedeeltelijk overneemt, kan deze ook je dossier inzien, verder niemand. Tenzij je hiervoor schriftelijk toestemming geeft, die je later ook weer kunt blokkeren. Een voorbeeld waarbij dit soms gebeurt, is relatietherapie. Daarbij mag je alleen de gegevens van je partner inzien als deze uitdrukkelijk toestemming geeft. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier.

 

Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet. Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk. Meenemen kan dus niet. Wel is het mogelijk om een kopie te krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier.

Hier vind je de privacyverklaring van de praktijk: Privacyverklaring

Klachten

Twijfels of ongenoegens zijn altijd bespreekbaar. Ben je van mening dat je niet goed geholpen wordt en je bespreekt dit met ons, bij voorkeur met degene die de klacht veroorzaakt heeft, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Het gaat er tenslotte om dat we je de behandeling bieden die bij je past.

Heb je twijfels over de juistheid van de diagnose of over de aard van de behandeling, dan heb je het recht om bij een andere psycholoog een second opinion aan te vragen. Ook je behandelend psycholoog heeft de mogelijkheid om advies of steun te vragen aan een collega.

 

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van P3NL. Wil je een officiële klacht indienen, dan kan dit via deze instantie:

Klacht&Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft

P3NL@klachtencompany.nl

paardebloem