Zelfcompassie

Minder kritisch zijn tegen jezelf. Vriendelijker, meer op je gemak met jezelf.
Patronen uit je jeugd doorbreken, jezelf leren helpen en minder strenge eisen aan jezelf stellen. Meer rust en stilte vanbinnen. Meer ontspannen in sociale contacten, en… steeds meer worden wie je eigenlijk bent!

 

We vinden het veel gemakkelijker om aardig te zijn voor een ander dan voor onszelf. Tegen onszelf doen we vaak kritisch, zeggen we dingen die we nooit tegen een ander zouden zeggen. We zijn stom, te dik, deden het weer eens fout, niemand vindt ons leuk… Deze gedachten gaan vaak ongemerkt en we hebben ze meestal al heel jong geleerd. Patronen uit je jeugd blijf je maar herhalen, totdat je er bewust mee aan de slag gaat.

moeder_en_kind
jongetje_bubbels

Meer informatie

Met de cursus ‘Gelukkiger met jezelf door zelfcompassie’ leer je op een nieuwe, milde manier naar jezelf kijken. Je verbetert je zelfbeeld en leert het goed te hebben met jezelf.

Ook voor mensen die de mindfulness training hebben gedaan is de training zeer geschikt: zij vinden deze training een mooie verdieping van wat ze al hebben geleerd; ze kunnen milder met zichzelf omgaan en ook het mindful zijn waait niet meer zo gemakkelijk weg.

Met een beter zelfbeeld voel je je minder onzeker in sociale contacten en ervaar je dat je het minder belangrijk vindt om alsmaar aardig gevonden te worden. Of je durft makkelijker die ene vriendin los te laten met wie je al een tijd niet meer zo’n fijn contact had. Je leert dat je goed genoeg bent, ook als je andere dingen doet en kiest dan al die anderen met wie je jezelf steeds vergeleek. En dat is een verademing!

 

We doen hiervoor allerlei oefeningen; soms krijg je huiswerk mee. Het mooie is: niets moet, je hoeft niets te kunnen. Want ook dat hoort bij vriendelijk zijn voor jezelf. Toch is er na afloop iets definitief veranderd vanbinnen.

Meer lezen over wat zelfcompassie is? Ga naar deze website: www.zelfcompassie.nl

Agenda

Start van de eerstvolgende training:

eind januari 2019, (waarschijnlijk op maandagavond). Het is van 19.00 tot 21.00 uur.

Er zijn zes wekelijkse bijeenkomsten. We werken in kleine groepjes van maximaal zeven mensen.

 

Kosten

De kosten zijn 225 euro. Bij een verwijzing door de praktijkondersteuner bij de huisarts worden de kosten door de zorgverzekering vergoed.

Aanmelden of meer informatie?
q